مناقصه ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ذخیره آب

مناقصه ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ذخیره آب

مناقصه ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ذخیره آب

دریافت اسناد مناقصه

مشهد مقدس Mostly Cloudy
١١(°C)
وزش باد ١۴(mph)
فشار ٢۶.٧۵(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٧۵(in)