آرشیو: مزایده و مناقصه

مناقصه ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ذخیره آب
مناقصه ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ذخیره آب

دریافت اسناد مناقصه

مناقصه حمل شیر خام مورخ ۹۶/۱۰/۲۶
مناقصه حمل شیر خام مورخ ۹۶/۱۰/۲۶

دریافت اسناد مناقصه

مناقصه تصفیه خانه دامداری ظفر(جدید)
مناقصه تصفیه خانه دامداری ظفر(جدید)

دریافت اسناد

مشهد مقدس Mostly Cloudy
١٢(°C)
وزش باد ١۶(mph)
فشار ٢۶.٧۵(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٧۵(in)